Kesä työpaikkavaihdossa Newsecin rakennuttamisen tiimissä

25.10.2022

Tutustuin Newseciin ensimmäisen kerran keväällä 2019. Olin juuri saanut opintoni kasaan ja etsin itselleni sopivaa työpaikkaa julkisten tilojen suunnittelusta. Jopa hieman sattuman kautta päädyin Newsecille suunnittelijaksi työympäristökehitysprojekteihin. Ensimmäiset projektit menivät tutustuessa omaan tiimiin sekä työtehtäviin. Newsec-vuosien hiljalleen kertyessä heräsi myös suurempi kiinnostus tutustua tarkemmin siihen, mitä meidän Property Asset Managementin eli PAMin muut tiimit päivittäin tekevätkään.

Voisi väittää, että keväällä 2020 maailma muuttui. Moni varmasti koki pandemian tuoman uuden tilanteen vähintäänkin hankalana ja epävarmana, ellei jopa pelottavana. Itse päätin kuitenkin ottaa tilanteesta kaiken pienimmänkin ilon irti. Pandemia oli siirtänyt niin työpaikat kuin yliopistotkin etätoteutukseen, joten päätin yhdistää nämä kaksi, ja lukea vielä vähän tekniikkaa. Osana arkkitehdin tutkintoa opiskelijat tutustuvat myös rakentamisen konkretiaan, joten nyt minulla oli myös työmaaharjoittelun nimissä pätevä syy päästä seuraamaan rakennuttamisen tiimin työtehtäviä lähempää.

Työmaaharjoittelussa omalla työpaikalla

Työmaaharjoitteluni, kuten harjoittelut yleensä, sijoittui kesälle. Tähän mennessä olin jo muutaman vuoden katsellut rakennusprojekteja suunnittelijan linssin läpi ja istunut työmaakokouksissa pöydän toisella puolella listaten toiveita lopputuloksen suhteen. Nyt oli aika katsoa vielä se projektin toinen puoli eli käytännön toteutus. Suunnittelijana pyrkii parhaaseen mahdolliseen suunnitelmaan, joka usein sijoittuu jonnekin asiakkaan toiveiden, tilan konkreettisten rajoitteiden ja toteutuskustannusten kolmion keskialueelle. Suunnitellessa harvoin pääsee näkemään, mitä käytännössä tarkoittaa, kun pohjakuvassa siirtää talotekniikkaa, esittää uusia väliseiniä tai lisää valaisimien paikkoja. Usein suunnitelmat käydään läpi palavereissa ja sähköpostiketjuissa, mutta toteutusta pääsee näkemään vain satunnaisesti. Tänä kesänä pääsin kuitenkin seuraamaan juuri tätä konkreettista rakentamista.

Harjoittelun ajaksi minulle nimettiin seurattavaksi kaksi rakennuttamisen tiimille melko tyypillistä kohdetta eli julkisen tilan saneerauskohteita. Toinen näistä sattui vielä olemaan sellainen, jonka pohjakuvat kävivät joskus suunnittelutiimimmekin kautta. Molempien kohteiden seurantaa pääsin starttaamaan kokeneempien projektipäälliköiden johdolla, mutta heinäkuun ja kesälomakausien koittaessa pääsin myös itsenäisesti katselmoimaan kohteita ja selvittämään työmaalla ilmenneitä asioita. Samalla pääsin näkemään rakennuttamisen projektipäälliköidemme työpäivää sivustakatsojan roolissa. Näin samalla projekteista sen puolen, joka ei suunnittelijoille yleensä näy. Harjoittelua koskeva toiveeni olikin alusta asti nähdä nimenomaan Newsecin oma rakennuttamisen tiimi ja oppia jotain, mikä auttaisi suunnittelun ja rakennuttamisen yhteistyötä.

Työmailla tapahtuu

Ensimmäisellä työmaalla pääsin seuraamaan melko suoraviivaista vuokralaismuutostyötä purkamisesta eteenpäin melkeinpä luovutukseen asti. Työmaapalavereissa ja -käynneillä pääsin myös tutustumaan tarkemmin urakoitsijaan, joka kertoikin mielellään töiden kulusta ja erilaisten suunnitteluratkaisuiden käytännön toteutuksista. Hän myös uskalsi pilke silmäkulmassa kertoa, millaisia suunnitteluratkaisuja toivoisi ja millaisia puolestaan välttäisi työmaillaan – toki perusteluiden kera! Vaikka kyseinen kohde oli rakentamisen kannalta tyypillinen tapaus, oli se lupaprosessien osalta aivan muuta. Saneerauskohde toikin oman haasteensa arkkitehdille, jonka kanssa pääsin myös syvällisemmin läpikäymään kohteen historiaan ja projektin lähtökohtia ajalta ennen työmaan käynnistymistä. Tulevana arkkitehtina ja saneerausfiilistelijänä tämä oli itselleni arvokasta tietoa prosesseista, osapuolten rooleista ja kokonaisuuden hallinnasta.   

Vaikka aina toivoisi, että projektit etenisivät oppikirjamaisesti eteenpäin, pääsin harjoittelun aikana myös seuraamaan miten ammattilaiset toimivat, kun asiat eivät menekään ihan alkuperäisen suunnitelman mukaan. Rakennuttamisen ammattitaito on kyllä testissä, kun samassa projektissa sattuu viime hetken suunnitelmien muutoksia, avainhenkilöiden vaihdoksia ja yllättäviä löytöjä purkujen yhteydessä. Ja silti kaikesta selvitään.

Kokemusta viisaampana eteenpäin

Lähdin koko harjoitteluun suurella innolla, sillä Newsecin suunnittelijat ja rakennuttamisen tiimi tekevät usein yhteistyötä samoissa projekteissa. Vaikka molemmat osapuolet työstävät projektia yhdessä eteenpäin, voi asetelma välillä näyttää siltä, että suunnittelija innovoi ja pyrkii venyttämään tilan potentiaalia samalla kun projektipäällikkö asettaa projektille raamit ja palauttaa osapuolten jalat maanpinnalle. Harjoittelu kuitenkin näytti, mistä näkökulmasta rakennuttamisen projektipäällikkömme lähestyvät uusia projekteja ja selvensi heidän rooliaan. Samalla toisessa tiimissä vierailu nosti esiin suunnittelun ja toteutuksen rajapinnan, jossa molemmilla on mahdollisuus auttaa toisiaan. Ainakin itse tiedän nyt, miten lähestyä suunnitteluratkaisuja kaikille parhaalla tavalla!

Salla Aaltonen
Interior Architect