Kesätöissä Newsecillä

Project Management Trainee Leo Pohjala

Aloitan syksyllä viidennen vuoden opinnot Aalto-yliopistossa kiinteistötalouden maisteriohjelman parissa. Polkuni kiinteistötalouden maisteriohjelmaan ei varmasti ollut perinteisin, sillä suoritin kandidaatin tutkinnon rakennustekniikka pääaineenani samaisessa opinahjossa.

Itseäni on aina motivoinut ja kiinnostanut oman kädenjäljen näkeminen, minkä takia kiinteistö- ja rakennusala on ollut mielekäs sektori kanavoida omia uratoiveita ja -haaveita. Koulussa opiskeltavat asiat tuntuvat välillä varsin teoreettiselta, minkä takia kesätöissä saadut käytännön esimerkit antavat lisävirtaa taas alkavalle pänttäämiselle.

Aiempi työkokemus antoi hyvän pohjan rakennuttamisprojektien avustaviin tehtäviin

Kesätyöhöni Newsecillä kuului pääosin erilaiset rakennuttamisprojektit. Työskentelin aiemmin hankinnan parissa rakennusliikkeessä, ja kokemus urakoiden kilpailuttamisesta ja hankinnasta tarjosi hyvän pohjan tämän kesän haasteita varten.

Jokaisella projektillani oli oma sparraaja, jolta pystyi kysyä apua matalalla kynnyksellä. Muuten sain vapaat kädet, ja tuntui mukavalta, että osaamiseeni luotettiin. Koen myös oppivani parhaiten itse tekemällä, minkä tällainen järjestely mahdollisti.

Kokemuksesta töistä hankintojen parissa oli ehdottomasti hyötyä hankkeiden kilpailutuksessa ja sopimustenteossa. Aiemmin työni loppui siihen, kun sopimus urakoitsijan kanssa oli allekirjoitettu, mutta nyt Project Management Traineena olen päässyt näkemään rakennuttamishankkeiden koko elinkaaren alusta loppuun.

Tavoitteet ja toiveet kesätöiltä toteutuivat Newsecillä

Tavoitteena kesältä oli päästä ymmärtämään kiinteistöjen rakennuttamisprojekteja paremmin kiinteistön omistajan näkökulmasta sekä oppia uutta. Näin kesän jälkeen on helppo todeta, että tavoitteeseen on päästy. Projektien kanssa touhuaminen kiinteistön omistajan näkökulmasta laajensi omaa näkemystä koko kiinteistö- ja rakennusalaan.

Kesän alussa toiveenani oli myös, että pääsisin haastamaan laaja-alaisesti itseäni erilaisilla rakennuttamisprojekteilla. Toiveeni selvästi kuultiin, koska kaikki hankkeet, joihin kesän aikana osallistuin, poikkesivat toisistaan. Vaihtelu hankkeiden sisällöissä on laajentanut omaa oppiani sekä tehnyt jokaisesta päivästä aidosti erilaisen.  

Työpäivien sisältö oli kiinnostavaa ja mielekästä

Työpäiväni koostuivat erilaisista tehtävistä. Hankkeiden alussa työt painottuvat suurimmaksi osin urakka-asiakirjojen koostamiseen sekä tarjouspyyntöjen laadintaan. Hankkeiden kilpailutusvaiheessa aika kuuluu suurimmaksi osaksi urakoitsijoiden kanssa kommunikointiin. Kun hankkeen sisältö oli kaikkien osapuolten kesken selvä ja varsinaiset työt aloitettiin, pääsin käymään kohteilla valvomassa ja lopulta vastaanottamassa urakoita. Koska käynnissä olevia hankkeita oli useita samanaikaisesti, jokainen työpäivä tuntui kiinnostavalta ja mielekkäältä. Yhtenä päivänä saatoin olla aamupäivästä valvomassa kattourakkaa Vantaalla ja iltapäivästä toimistolla pitämässä tarjouksen selonottoneuvottelua.

Miksi kiinteistöala?

Kiinteistöala on kiinnostava sen konkreettisuuden takia. Vaikka välillä hanke- ja kiinteistökohtaisten budjettien kanssa tasapainottelu omine lyhenteineen, saattoi tuntua jokseenkin teoreettiselta ja kaukaiselta käytännön tekemisestä, eivät kuitenkaan kiinteistöt, joihin ne liittyvät ole niin abstrakteja. Kiinteistöt kaikkine puolineen yhdistävät teoreettisen tekemisen käytännön asiaksi.

Oppeja ja oivalluksia kesätöistä

Tärkein oppi kesän aikana on varmasti ollut työn organisointi ja kirjanpito. Eri asiakkaiden ja hankkeiden samanaikainen edistäminen omine käytäntöineen korosti oman kirjanpidon ja työn organisoinnin tärkeyttä. Esihenkilöni ja työkaverini antoivat kesän aikana tähän hyviä vinkkejä sekä työkaluja, joita aion hyödyntää myös jatkossa.

Miksi Newsec?

Päädyin hakemaan Newsecille, koska olin kuullut paljon hyvää Newsecistä työnantajana ja kesätyöpaikka rakennuttamisessa kuulosti mielenkiintoiselta. Newsecin rakennuttamisen kesätyöpaikka tarjosi hyvän mahdollisuuden siirtyä rakennusliikkeestä lähemmäs kiinteistöpuolta, joka on lähempänä opiskelualaani.  Aikaisempi työkokemus rakennusalalta on ehdottomasti ollut avuksi ja olen päässyt hyödyntämään sitä saamani vastuun myötä tämän kesän töiden parissa.

Uskon, että rakennushankkeiden hallinnoinnista kiinteistön omistajan silmin tulee olemaan hyötyä omalla urallani kiinteistöjen parissa tulevaisuudessa.

Leo Pohjala
Project Management Trainee