Kiinteistömarkkina Q4

Kiinteistösijoitukset hidastuivat loppuvuonna epävarmassa markkinaympäristössä

Kaupankäynti kiinteistömarkkinoilla hidastui tuntuvasti loppuvuonna. Ennätyksellisen ensimmäisen vuosipuoliskon 4,4 miljardin euron kaupankäyntivolyymin jälkeen toisen vuosipuoliskon kaupankäyntivolyymi oli yhteensä noin 2,6 miljardia euroa. Tämä yltää vielä pandemiavuosi 2020 jälkimmäisen vuosipuoliskon yli.

Koko vuoden 2022 kiinteistökaupankäyntivolyymi oli lopulta 7,0 miljardia euroa. Lisäksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla nähtiin 10 yli 100 miljoonan euron megadiiliä, mikä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin kokonaisena vuotena. Kaiken kaikkiaan vuonna 2022 Suomessa nähtiin 15 megadiiliä.  

  • Kansainvälisten sijoittajien osuus transaktiovolyymista oli 50 % (56 %)
  • Pääkaupunkiseudun osuus kiinteistösijoituksista oli 58 % (51 %)
  • Eniten kauppoja tehtiin asuinkiinteistöistä (29 % kokonaisvolyymista), toiseksi eniten yhteiskuntakiinteistöistä (25 % kokonaisvolyymista) ja kolmanneksi eniten liiketiloista (17 % kokonaisvolyymista). Toimistojen osuus kokonaisvolyymista oli 15 % ja logistiikan 13 %.

Q4-taulukko.jpg

Kiinteistökaupankäynti hidastui tuntuvasti loppuvuonna

Neljännen vuosineljänneksen kaupankäyntivolyymi oli noin 1,1 miljardia euroa, joka on alhaisin vuoden viimein neljännes sitten vuoden 2012. Neljännen vuosineljänneksen volyymi (-55 % verrattuna vuoden 2021 neljänteen vuosineljännekseen) oli vuoden alhaisin, vaikka viimeinen vuosineljännes on yleensä aktiivisin. Tämä maalaa kuvaa myös vuoden 2023 alkupuoliskon osalta.

Neljännen vuosineljänneksen merkittävimmät transaktiot olivat NREPin Eteläesplanadi 2 -toimistokiinteistön osto Allianzilta, Infranoden 13 kohteen yhteiskuntakiinteistöportfolion osto Jyväskylän kaupungilta 84 miljoonalla eurolla ja Kinlandin 28 yhteiskuntakiinteistöportfolion ostaminen eQ Yhteiskuntakiinteistöltä 76 miljoonalla eurolla.  

Q4_graafi.jpg”Vuoden lopun portfoliodiilit kuvaavat hyvin vuotta 2022, jolloin yhteiskuntakiinteistöihin tehtiin ennätysmäärä investointeja, kun Sote-uudistuksen myötä useat kunnat myivät terveydenhuolto- ja julkisia kiinteistöjään sijoittajille”, toteaa Valtteri Vuorio, Head of Research.  

Markkinat sopeutumassa uuteen korkoympäristöön

Vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla Suomen kiinteistömarkkinat elpyivät nopeasti kohti pandemiaa edeltäviä investointivolyymeja. Rahapolitiikan kiristymisen, joukkovelkakirjalainojen tuottojen nousun ja kalliimman luotonannon vuoksi markkinat ovat kuitenkin muuttuneet epävarmemmiksi. Tämä on johtanut vähäiseen transaktiovolyymiin.

”Ostajista on tullut valikoivampia, eivätkä he ole halukkaita maksamaan aiempia hintoja. Samaan aikaan myyjät ovat pitäneet kiinni odottamistaan hinnoista. Tämä on johtanut siihen, että ostajien ja myyjien hintaodotukset eivät vastaa toisiaan, johtaen vähentyneeseen volyymiin”, jatkaa Vuorio.  

Kun valtionlainan tuottojen ja kiinteistöjen tuottovaatimusten välinen ero on pienentynyt, se on johtanut hintojen uudelleenarviointiin. Ei ole mitään selviä merkkejä siitä, että pääomakustannukset alenisivat merkittävästi vuonna 2023, mikä luo valikoivammille ostajille mahdollisuuden investoida markkinoille.

”Kun markkinat sopeutuvat uuteen korkoympäristöön, kiinteistöjen hinnoittelu mukautuu vastaavasti, mikä tukee kauppojen volyymia. Lisäksi pidemmällä tähtäimellä korot alkavat laskea, markkinoiden likviditeetti kasvaa entisestään”, kertoo Simo Vilhunen, Head of Capital Markets.

Kaiken kaikkiaan Newsec odottaa, että vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla transaktiovolyymit jäävät vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen tapaan alhaisiksi, mutta markkinat alkavat piristyä vuoden jälkipuoliskolla.

Q4_kooste.jpg

Newsecin markkinakatsaukset antavat vastaukset eri segmenttien tilanteesta

Lisätietoa sijoittaja- ja vuokralaismarkkinoista saat Newsecin tuottamien eri segmenttien markkinakatsauksista. Katsaukset sisältävät tietoa ja näkemyksiä osamarkkinatasolla muun muassa rakennuskannasta, vuokratasoista, vajaakäyttöasteista, markkinatuottovaatimuksista ja viimeisimmistä transaktioista sekä valmistuneista projekteista. Lisätietoa saat myös ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.  

Lisätietoa

Valtteri Vuorio
Head of Research
+358 40 705 3093
valtteri.vuorio@newsec.fi

Simo Vilhunen
Head of Capital Market
+358 50 5722 338
simo.vilhunen@newsec.fi