Maailma energiamurroksessa

Newsecistä on kasvanut johtava toimija uusiutuvien energialähteiden ja vihreän siirtymän alalla

30.3.2023

Vihreä siirtymä on noussut yhdeksi vahvaksi teemaksi käynnissä olevien vaalien puheenjohtajatenteissä. Vihreä siirtymä on ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi taloudellinen kysymys, ja Suomen tulee olla edelläkävijä tässäkin – painottavat liki kaikkien puolueiden puheenjohtajat.  

Euroopassa markkinat ovat liikkuneet nopeasti uuteen ilmastosäänneltyyn maailmantalouteen. Muutos on ensisijaisesti saanut alkunsa äänestäjistä, ja Euroopan Unioni on regulaatiollaan vauhdittanut siirtymää. Veturina toimivat yritykset, joiden kilpailukykyä edesauttaa päästöjen vähentäminen, ja joiden arvopohjaan tämä vahvasti kuuluu.  

Hiilineutraali kiinteistöportfolio korkealla sijoittajien tavoitelistalla 

Kiinteistöjen osuus Suomen energiankulutuksesta on yli 30 prosenttia, ja kiinteistömarkkinat ovat tarttuneet hanakasti päästövähennyksiin. Kiinteistösijoittajien ja -rahoittajien vastuullisuuspanostusten keskeisin tavoite on ilmastonmuutoksen hillintä. Esimerkiksi kiinteistörahoittajille sertifioidut, parhaat energialuokat omaavat, energiaomavaraiset tai energiaremontein kehitettävät rakennukset ovat listalla korkealla. Kiinteistöjen hiilineutraali energiankulutus on pian arkipäivää, ja hiilineutraali kiinteistöportfolio on monen sijoittajan strategian painopisteenä.    

Kiinteistöjen osalta vihreä siirtymä tarkoittaa usein energiantuotannon siirtymää uusiutuviin energianlähteisiin. Valtiollisella tasolla energiatuotannon vihreä siirtymä vauhdittui, kun EU-maat pyrkivät lisäämään energiavarmuuttaan ja rajoittamaan altistumista fossiilisten polttoaineiden hintojen vaihteluille Venäjän hyökättyä Ukrainaan.    

Pohjoismaiden uusiutuvan energian markkinat houkuttelevat ulkomaista pääomaa 

Energian ja etenkin sähkön kysyntä ei isossa kuvassa ole kuitenkaan vähenemässä. Sähkön kysyntä kasvaa nopeasti liikenteen sähköistymisen, vihreän vedyn, datakeskusten ja akkutehtaiden vuoksi. Vihreä sähköntuotanto on ajankohtaisempaa kuin koskaan, ja Pohjoismaiset uusiutuvan energian markkinat houkuttelevat merkittävästi pääomaa maailmanlaajuisilta rahoitus- ja teollisuussijoittajilta. Kuluneen vuosikymmenen aikana uuteen tuuli- ja aurinkotuotantoon onkin investoitu noin 35 miljardia euroa. 

Suomi edelläkävijänä markkinoiden siirtyessä kestäviin sijoituskohteisiin 

Newsec tukee osaltaan pääoman virtaamista uusiutuvan energian hankkeisiin ja uusiutuvaan energiaan keskittyvien sähköntuottajien kasvua. Viimeisten 15 vuoden aikana Newsecistä on kasvanut johtava toimija uusiutuvien energialähteiden ja -murroksen alalla. Olemme toteuttaneet yli 70 transaktiota noin 11 miljardin euron arvosta, ja vuonna 2022 olimme osallisena yhdeksässä suuressa tuuli- ja aurinkoenergiaan liittyvässä transaktiossa. 

Newsecin kevään 2023 kiinteistömarkkinakatsauksessa erityisessä tarkastelussa on Pohjoismainen energiamurros, josta kertoo tarkemmin asiantuntijamme Omid Ashrafi, Head of Energy Transition.

Lataa kevään 2023 kiinteistömarkkinakatsaus ja lue lisää pohjoismaisesta energiamarkkinasta. 

Lisätietoja

Valtteri Vuorio
Head of Research
+358 40 705 3093
valtteri.vuorio@newsec.fi