Newsecin kiinteistömarkkinakatsaus – megadiilit värittivät aktiivista sijoitusmarkkinaa 

27.9.2022

Kiinteistömarkkinoilla niin inflaatio- ja koronnostopaineet kuin sotakaan eivät vaikuttaneet vielä suuremmin kiinteistökaupankäyntiin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Kiinteistösijoitusten kokonaismäärä oli ensimmäiseltä puolelta vuodelta 4,3 miljardia euroa. Tämä on kaikkien aikojen korkein sijoitusvolyymi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuoden 2022 toisella puoliskolla taloudellinen epävarmuus ja kasvaneet vieraan pääoman kustannukset ja saatavuus hidastavat investointiaktiivisuutta.

Voimakasta sijoitusaktiviteettia selittivät etenkin asuntoportfolio- ja yhteiskuntakiinteistökaupat. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla eniten kauppoja tehtiin asuinkiinteistöistä 1,4 miljardin euron edestä, toiseksi eniten yhteiskuntakiinteistöistä 1,1 miljardilla eurolla ja kolmanneksi eniten transaktioita tehtiin liiketilasegmentissä 794 miljoonalla eurolla.

Kotimaiset sijoittajat olivat aktiivisia markkinoilla 54 prosentin osuudella kokonaisvolyymista ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Pääkaupunkiseudun osuus kiinteistösijoituksista oli 55 prosenttia.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla nähtiin enemmän yli 100 miljoonan euron megadiilejä, kuin yhtenäkään kokonaisena vuotena aikaisemmin. Lisäksi vuoden toisella puoliskolla on nähty jo lisää megadiilejä.

Kiinteistösijoitusmarkkina varovaisempi haastavassa taloustilanteessa

Newsecin näkemys on, että haastavassa taloustilanteessa ja korkojen noustessa kiinteistösijoitusmarkkinan aktiviteetti on hidastunut. Lisäksi rahoituskustannusten nousu vaikuttaa tuottovaatimuksiin, joihin on nousupainetta läpi segmenttien.

Likvidisyyden ja muun muassa kansainvälisten sijoittajien kysynnän odotetaan kuitenkin jatkuvan. Vaikka kaupankäynnin odotetaan hidastuvan, odotukset loppuvuodelle ovat yhä vakaat. Geopoliittinen ja maailmantalouden tilanne luo kuitenkin epävarmuutta näkemyksiin.

Hyvä alku myös Pohjoismaissa

Myös Pohjoismaiden transaktiomarkkinat ovat maailmanlaajuisesta epävarmuudesta huolimatta päässeet hyvään alkuun. Odotukset ovat kolmannen vuosineljänneksen osalta heikommat, mutta viimeisen neljänneksen odotetaan olevan vakaa, joskin kaukana ennätysvahvasta tasosta. Pohjoismaiden transaktiomarkkinat vastaavat yhä kooltaan esimerkiksi Ison-Britannian tai Saksan markkinoita, mikä tarkoittaa, että alueen kiinteistömarkkinat ovat likvidit ja terveet.

Varautumisella haetaan kilpailuetua 

Newsecin kiinteistömarkkinakatsaus tarjoaa kokonaisnäkemyksen Suomen, Pohjoismaiden sekä Euroopan kiinteistömarkkinoihin. Kiinteistöalan päätöksentekijät kohtaavat taloudellisen epävarmuuden lisäksi pitkän ajan haasteita. Tällä kertaa Kiinteistömarkkinakatsauksen erityisessä tarkastelussa ovat uuden ajan toimistot sekä vastuullisuusriskeihin varautuminen. Nykyinen taloustilanne ajaa alan päätöksentekijöitä, sijoittajista suunnittelijoihin ja kehittäjistä käyttäjiin varautumaan tulevaan entistä tarkemmin ja saavuttamaan näin kilpailuetua. Newsecin asiantuntijat summaavat yhteen olennaiset seikat meneillään olevista muutoksista.  

Lisätietoja: 

Newsec, Kiinteistömarkkinakatsaus, syksy 2022

Valtteri Vuorio
Head of Research
+358 40 705 3093
valtteri.vuorio@newsec.fi