Newsec Property Asset Management Finland Oy:lle myönnetty ISO-laatusertifikaatti ja ISO-ympäristösertifikaatti

22.8.2022

Osoituksena yritystoiminnan systemaattisesta kehittämisestä ja laadukkaasta asiantuntijapalvelujen tuotannosta, Newsecille on myönnetty ISO 9001 -laadunhallinta- ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatit. Tämä on ovat osoitus siitä, että toimintamme täyttää vaadittavat laatu- ja ympäristökriteerit, joilla tuotamme palveluitamme ja täytämme asiakkaidemme vaatimukset. Sertifikaatit kattavat yrityksen toiminnan kaikissa Suomen toimipisteissä. 

Laatu- ja ympäristöjärjestelmästandardeilla yritys varmistaa työn laadun, tarkkuuden ja koordinoinnin sekä takaa liiketoiminnan prosessien läpinäkyvyyden ja selkeyden. Ne myös kannustavat toiminnan jatkuvaan parantamiseen, kustannusten vähentämiseen ja myynnin kasvuun.  

”Standardeissa määritellyt johtamisjärjestelmät ovat olleet jo pitkään punaisena lankana toiminnallemme. Meillä on esimerkiksi kehitetty yrityksen strategiaa, asetettu tavoitteita ja seurattu tuloksia kaikissa tiimeissä ja koko henkilöstön voimin. Näin on vastattu asiakkaidemme toiveisiin, toiminnan kehittämisen sekä henkilöstöön liittyviin tarpeisiin tehokkaasti. Myös vastuullisuusjohtamista on tehty ympäristöjärjestelmästandardin periaatteiden mukaisesti jo ennen sertifiointiprojektia”, sanoo Anna-Liisa Sarasoja, Managing Director, Newsec Property Asset Management Finland Oy.

Prosessi terävöitti yhteiset käytänteet
Newsec on kasvanut lyhyessä ajassa valtavasti, ja myös tarve toimintamme käytäntöjen yhtenäiselle kuvaamiselle on kasvanut. Sertifikaattien myötä määrittelimme toimintaamme tarkemmin, niin prosessien, johtamiskäytäntöjen kuin kehittämisenkin osalta.   

”Olemme kuvanneet tapamme tehdä työtä prosesseissa, missä on määritelty tarkemmin työn suorittamisen tehtävät ja vastuut. Käytäntömme olivat hyvät jo aiemmin, ja nyt on varmistettu, että koko yritys toimii samojen periaatteiden mukaisesti jatkossakin. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti pyrimme nyt parantamaan näitä prosesseja ja varmistamaan niiden optimaalisen toimivuuden”, kommentoi projektin läpiviennistä ja järjestelmän ylläpidosta vastaava Anna Aaltonen, Director, Sustainability & Quality.

Toimintaa kehitetään kerätyn palautteen avulla
Projektin yhteydessä Newsecillä kehitettiin myös toiminnan arviointia ja palautteeseen reagointia. Sisäisten auditointien rinnalle on tullut vuosittain tapahtuva, DNV:n (Det Norske Veritas) suorittama, ulkoinen auditointi. Lisäksi palautetta kerätään poikkeama- ja kehitysehdotusraportoinnin kautta, mihin on otettu käyttöön oma järjestelmänsä. Näiden palautteiden kautta yritys saa arvokasta tietoa toiminnan kehittämisen tarpeista, ja niitä viedään systemaattisesti eteenpäin. 

Newsecillä tähdätään kaikessa siihen, että asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys sekä toimintamme positiiviset vaikutukset ympäristöön kasvavat.

 

Lisätietoja