Newsec Property Outlook: Kiinteistömarkkinat jatkuvat vilkkaina

21.9.2022

Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoilla on vastassaan täysin erilaiset rahoitusmarkkinat, kuin viimeiseen 20 vuoteen: korot nousevat, inflaatio on korkea, tuottovaatimukset ja energiakustannukset kasvavat. Tästä huolimatta toimitilamarkkinoilla on edelleen vilkasta aktiivisuutta ja vuoden 2022 odotetaan olevan toiseksi vahvin transaktiovuosi tähän mennessä Pohjoismaissa. Samaan aikaan kestävä kehitys on saavuttanut pisteen, jossa se on ratkaiseva kiinteistöalan tulevaisuuden ja ilmaston kannalta.

Viimeisimmässä puolivuotisraportissa – Newsec Property Outlookissa – Pohjoismaiden suurin kiinteistökonsultti Newsec antaa yleiskatsauksen ja näkökulman makrotaloudellisiin trendeihin ja kiinteistöalan kehitykseen.

Kuluneen vuoden aikana Eurooppaan ovat vaikuttaneet useat negatiiviset ulkoiset tapahtumat, joista merkittävin on Ukrainan sota. Makrotaloudellinen tilanne on ​​huonontunut, ja keskuspankit ovat siirtyneet keventämisestä säästötoimiin. Useat analyytikot varoittavat taantumasta.

Kiinteistömarkkinoiden näkymät ovat Newsecin mukaan heikentyneet jonkin verran makrotalouden näkymien mukaisesti. Markkinat ovat jäähtyneet ennätysvuoden 2021 jälkeen ja ennusteet viittaavat lievään transaktiovolyymien laskuun ja tuottojen nousuun.

”Näemme uuden tilanteen, jossa kiinteistömarkkinat kohtaavat täysin muuttuneet rahoitusmarkkinat. Siitä huolimatta markkinoilla on edelleen korkeaa aktiivisuutta ja odotamme, että Pohjoismaissa ja Baltiassa tehdään liikekiinteistökauppoja lähes 600 miljardin kruunun arvosta, jolloin vuodesta 2022 on tulossa toiseksi vahvin transaktiovuosi tähän mennessä", sanoo Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Barclayn mukaan selitys sille, että kiinteistökauppoja tehdään paljon kohonneista tuottovaatimuksista huolimatta, on se, että kun toimittu 20 vuotta matalakorkoisessa ympäristössä, sopimuksia tehdään edelleen myyjien kannalta hyvällä tasolla, ja markkinoilla on paljon pääomaa, jolle etsitään tuottoa.

Syksyn kiinteistömarkkinakatsauksessa Newsec on myös tarkastellut, miten kestävän kehityksen vaatimukset vaikuttavat kiinteistöjen kehittämiseen ja hoitoon sekä kiinteistöjen vaikutusta vastuullisuuteen. Rakennukset aiheuttavat tällä hetkellä lähes 40 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, mutta energiankulutus asukasta kohden kiinteistöissä pysyy suunnilleen samalla tasolla, kuin vuosi sitten.

”Tämä tarkoittaa, että tämän hetken suurin haaste on suuri mahdollisuus kiinteistöalalle. Nykyisillä energianhinnoilla energiankulutuksen vähentäminen on välttämätöntä sekä talouden että ilmaston kannalta. Nykyinen tilanne epävarman energiansaannin ja korkean energian hinnan kanssa on korostanut asian kiireellisyyttä", Barclay jatkaa.

Newsecin näkemyksen mukaan alan ja ilmaston tulevaisuuden kannalta on elintärkeää, että kiinteistönomistajista tulee ESG:n edelläkävijöitä. Tämä vaatii digitalisointia, sillä yli 99 prosenttia kiinteistöalan päästöistä tulee olemassa olevista rakennuksista. Kiinteistöjen omistajien on jatkettava teknologian, kuten tekoälyn, käyttöönottoa mitatakseen ja kerätäkseen asiaankuuluvaa dataa tehokkaasti ja tarkasti, jotta voidaan optimoida sisäilmasto, käyttöaste, liike- ja käyttötavat eri tiloihin.


Syksyn Newsec Property Outlook -raportin löydät englanninkielisiltä sivuiltamme.