Newsecillä edistettiin vuonna 2021 tiimien vastuullisuuslupauksia!

12.4.2022

Newsecin toinen vastuullisuusraportti on julkaistu! Raportissa kerromme, miten newsecläiset edistivät 61 tiimi- tai toimintokohtaista vastuullisuuslupaustaan. Kehitimme Newsecin ympäristö- ja sosiaalista vastuuta, sekä edistimme hyvän toimintatavan periaatteitamme edelleen.

Tämä toinen vastuullisuusraporttimme kertoo aloittamastamme matkasta, missä haluamme olla osana vauhdittamassa muutosta kohti aidosti vihreämpää ja kestävämpää taloutta. Olemme vuoden 2021 aikana jalkauttaneet vastuullisuusajattelua läpi koko organisaatiomme. Konkreettisia toimenpiteitä (vastuullisuuslupauksiamme) on toteutettu koko ESG (environmental, social, governance) -kentässä, esimerkiksi mittavien asiakaskiinteistöjen energiahankkeiden kautta, eettisten pelisääntöjen selkeytyksenä, ja henkilöstön jaksamisen tukemisena korona-arjen keskellä muun muassa tarjoamalla enemmän tukea matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

Raportti summaa vuotta 2021, mutta työmme on jo kovassa vauhdissa vuoden 2022 vastuullisuustavoitteiden parissa. Keskitymme entistä enemmän etenkin mahdollisuuksiimme asiakaskiinteistöjen hiilineutraalisuuden edistämisessä. Edelleen kehittyvä ja kiristyvä ohjaus vastuullisuusasioiden kehittämisessä ja raportoinnissa, kuten EU-taksonomianmukaisuuden raportointi, kirittää meitä yhdessä asiakkaidemme kanssa muuttamaan kiinteistöalaa aidosti kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Lue raportti

Lisätietoja

Anna Aaltonen Director, Sustainability & Quality, Newsec Property Asset Management +358 40 179 3985