Newsecin kiinteistömarkkina-katsaus kevät 2023: sumuinen markkinatilanne jatkuu

Vuosi 2022 oli kaksijakoinen Suomen kiinteistömarkkinoilla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kiinteistösijoitusten kokonaismäärä oli ennätyksellinen. Toiselle puoliskolle tultaessa Ukrainan sodan seurauksena korkea inflaatio ja nousevat pääomakustannukset hidastivat kiinteistökaupankäyntiä tuntuvasti.

Rahoituskustannusten jyrkkä nousu Euroopassa vuoden 2022 aikana johti hinnoittelun muuttumiseen vuoden toisella puoliskolla ja investoinnit hidastuivat loppuvuoden aikana. Viimeisen neljänneksen volyymi oli vuoden alhaisin, vaikka yleensä kyseinen vuosineljännes on aktiivisin. Koko vuoden 2022 transaktiovolyymi oli 7 miljardia euroa, joka on samaa tasoa kuin vuotta aikaisempi. Aktiivinen ensimmäinen puolivuosi nosti koko vuoden volyymia.

Vaihdetuin kiinteistösegmentti oli asunnot 2,0 miljardilla eurolla. Yhteiskuntakiinteistöt nousivat toiseksi vaihdetuimmaksi kiinteistösegmentiksi 1,7 miljardilla eurolla. Tämä on kyseisen segmentin kautta aikojen korkein volyymi.

Kiinteistötransaktioista 56 % tehtiin pääkaupunkiseudulla vuonna 2022. Kansainvälisten sijoittajien osuus kaupankäyntivolyymista oli 50 % vuonna 2022.

Kiinteistökaupankäynti takkuaa

Taloudellisen toimintaympäristön ennakoimattomuus loi epävarmuutta kiinteistöjen hinnoitteluun vuonna 2022. Kun riskittömän koron ja kiinteistöjen tuottovaatimusten välinen ero kapeni, se johti hintojen uudelleenarviointiin hidastaen kaupankäyntiä. Myös vuosi 2023 on alkanut kiinteistökaupankäynnin suhteen hiljaisemmin, kuin aikaisempien vuosien vastaavina neljänneksinä. Hintatasojen epäsuhdan lisäksi kaupankäynnin hidastumiseen on vaikuttanut etenkin rahoituksen saatavuuden heikentyminen niin Euroopassa kuin Suomessa.

Kiinteistömarkkina ei ole kuitenkaan täysin pysähtynyt ja kaupankäyntiaktiviteetti on säilynyt pienemmässä mittakaavassa. Lisäksi putkessa on useita kauppoja vuodelle 2023, vaikkakin epävarmuutta näiden toteutumiseen on. Korkoihin odotetaan vielä nousua, mutta pienemmässä mittakaavassa, kuin aikaisemmin. Vuonna 2023 ensimmäinen puolivuosi jatkaa viime vuonna alkaneella verkkaisella kiinteistökaupankäynnillä, mutta aktiivisuuden odotetaan lisääntyvän hieman toisella vuosipuoliskolla. Näkymä on kuitenkin sumuinen ja pilviä markkinatilanteessa on edelleen.

Newsec tukemassa vihreää siirtymää Pohjoismaissa

Pohjoismainen energiajärjestelmä on läpikäymässä muutosta, jonka vahva pohja on vesivoimassa ja maa- ja merituulivoiman kehittämisessä kustannuskilpailukykyisesti ja tukiriippumattomasti.

Viimeisten 15 vuoden aikana Newsecistä on tullut johtava toimija uusiutuvien energialähteiden ja energiamurroksen alalla. Olemme toteuttaneet yli 70 transaktiota noin 11 miljardin euron arvosta, ja pelkästään vuonna 2022 teimme yhdeksän suurta tuuli- ja aurinkoenergiaan liittyvää transaktiota.

Kevään 2023 kiinteistömarkkinakatsauksessa käydään läpi tarkemmin Pohjoismaista energiamurrosta.

Raportit

Katsaus Suomen markkinaan: Finnish Property Outlook
Pohjoismainen markkinakatsaus: Nordic Property Outlook

 Lisätietoja

Valtteri Vuorio
Head of Research
+358 40 705 3093
valtteri.vuorio@newsec.fi