Newsecin kiinteistömarkkinakatsaus

kevät 2023

Vuonna 2022 kiinteistösijoitusten kokonaismäärä oli 7,0 miljardia euroa. Tämä on kautta aikain neljänneksi korkein volyymi ja samaa tasoa kuin vuotta aikaisempi. Aktiivinen ensimmäinen puolivuosi nostikin koko vuoden volyymia. 

Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla kiinteistösijoitusten kokonaismäärä oli ennätyksellinen. Toiselle puoliskolle tultaessa sota Ukrainassa, korkea inflaatio ja nousevat pääomakustannukset hidastivat kiinteistökaupankäyntiä tuntuvasti.

Vuosi 2023 on alkanut kiinteistökaupankäynnin suhteen hiljaisesti. Varautuneisuuden odotetaan jatkuvan vielä läpi ensimmäisen vuosipuoliskon. Passiivisemman jakson jälkeen Newsec odottaa aktiivisempaa jaksoa toisella vuosipuoliskolla.

Kevään 2023 kiinteistömarkkinakatsauksessa keskitymme Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan kiinteistömarkkinoihin. Lisäksi erityisessä tarkastelussa on Pohjoismainen energiamurros. Kiinteistötransaktioiden ohella Newsec on vakiinnuttanut vahvan aseman uusiutuvan energian ja energiamurroksen alalla ollen vuosittain mukana lukuisissa tuuli- ja aurinkovoimatransaktioissa. 

Download the report in English here.